martes, 17 de septiembre de 2019

OPINO DEL TIMELINEAquesta web es molt interesant ja que a la hora de posar els events es molt facil i gratuit.
Es molts senzill controlar ls dates exactes si et cal. TIMEGRAPHICS


Aquesta web esta tambe molt be, ja que es gratuita i et facilita molt moure els esdeveniments i inserta-los amb les dates exactes pero no podem insertar el codi html i es una cosa que busquem, tot i aixo segueix estant molt be. TIMELINR

Aquesta web per  mi es la pitjor pero segueix estan be, a l'hora de posar les dades es mes liant, perque et demana moltes dades i lia molt

miércoles, 14 de junio de 2017

SOFTWARE

El programari (software, en anglès) és el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades
ROM, de l'anglès read only memory ("memòria només de lectura"), és un tipus de memòria electrònica de la qual només es pot llegir la informació que té gravada.
Les dades emmagatzemades a la ROM no es poden modificar, o almenys no de manera ràpida o fàcil. S'utilitza principalment en el sentit més estricte, es refereix només a màscara ROM -en anglès, MROM- (el més antic tipus d'estat sòlid ROM), que es fabrica amb les dades emmagatzemades de forma permanent i, per tant, el seu contingut no pot ser modificat de cap manera.
sense acabar....

miércoles, 31 de mayo de 2017

RAM

La memòria d'accés aleatori sovint anomenat RAM, l'acròstic anglès de Random Access Memory és un tipus de memòria informàtica, caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre (aleatori) en un temps constant, sense distinció de la posició on es trobi la informació ni de la posició de l'anterior lectura.

miércoles, 24 de mayo de 2017

PLACA BASE

La placa mare, placa base o targeta mare (en anglès motherboard) és la targeta de circuits impresos central a l'ordinador que conté el microprocessador, la memòria RAM del sistema, circuits electrònics de suport, la ROM i ranures especials (slots) que permeten la connexió de targetes adaptadores addicionals.

HARDWARE


La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.1 Cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado componen el hardware; contrariamente, el soporte lógico e intangible es el llamado software.


ENTADA I SORTIDA
En un sistema basat en un processador, un microprocessador, un microcontrolador o PLC, es diu Entrada/sortida (E/S) els intercanvis d'informacions entre el processador i els perifèrics que li són associats. D'aquesta manera, el sistema pot reaccionar als canvis en el seu entorn, o fins i tot controlar-lo. Són de vegades designades per l'acrònim I/O, derivat de l'anglès Input/Output
Hi han molts dispositius d'entrada i sortida:

ALTAVEU________ SORTIDA
RATOLÍ_______ ENTRADA


AURICULARS________ SORTIDA


MANDO PS4_________ENTRADAMEMORIA
La memòria és l'espai d'Entrada / Sortida que permet emmagatzemar informació en un ordinador o en dispositius electrònics en general. És un dels elements del maquinari d'un ordinador.
CPU
La unitat central de processament o CPU (per l'acrònim en anglès de central processing unit), o simplement el processador o microprocessador, és el component de l'ordinador i d'altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. Els CPU proporcionen les característiques fonamentals de l'ordinador digitalmiércoles, 17 de mayo de 2017

MARE NOSTRUM

MareNostrum és el superordinador més potent d'Espanya, un dels més potents d'Europa i l'emblema del Centre de Supercomputació de Barcelona . És el 34è del món segons la llista TOP500 de novembre de 2013. La posició més alta en aquest rànquing mundial de supercomputadors (que s'actualitza cada sis mesos) la va assolir el novembre de 2004, quan es va col·locar en quart lloc.

EL GRAFÈ

El grafè és un al·lòtrop del carboni que té una estructura laminar plana, d'un sol àtom de gruix, composta per àtoms de carboni densament empaquetats en una xarxa cristal·lina bidimensional en forma de rusc d'abella.